V České republice jsme čím dál silnější. Před třiceti lety jsme potřebovali dva dospělé lidi, aby odnesli nákup za 200 Kč. Dnes to zvládne pětileté dítě.

Strategie Davos Hedge Fund

Davos Hedge Fund usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do kvalitních a rozrůstajících se společností s tržní kapitalizací v rozsahu indexu Russell 3000 (minimálně 100 milionů USD). Aby tento projekt byl nejlepší investice, hledáme společnosti s konkurenčními výhodami, rostoucími tržbami a silným cash flow. Realizuje převážně dlouhodobé nákupy, které předchází důkladná analýza.

Investiční filozofie

Tým Davos hedge fund dosáhne požadovaného výnosu za pomocí důkladné analýzy metodou progresivního plánování Bottom-Up a kvalitativním úsudkem. Základem výběru nejlepší investice je důkladné due diligence (prověření firmy, předinvestiční prověrka) a identifikování konkurenční výhody dané společnosti na trhu. Tento přístup přinese dlouhodobý, konzistentní růst a tedy konkurenceschopné výnosy.

Firemní kultura je tvořena čtyřmi základními hodnotami: intelektuální zvědavost, potřeba výsledku a úspěchu, sebeuvědomění a partnerství.

Investiční tým analyzuje společnosti různých velikostí napříč všemi sektory i kontinenty. Všichni členové sledují více oborů, technologické inovace a geopolitickou situaci.

Investiční proces

Tým  využívá při hledání nejlepší investice následující zdroje:

  • Kontakty na experty v oborech
  • Zaměření na návratnost investovaného kapitálu a výnosů z volné cash flow
  • Týmové diskuse
  • Identifikace patternu
  • Konvenční ocenění
  • Neustálé pozorování aktuálních investic

Ocenění klade důraz na predikci cash flow v příštích 3 až 5 letech. Progresivní metodou plánování Bottom Up tým identifikuje nejlepší investice z perspektivních oborů jako jsou nanotechnologie, farmacie nebo vodohospodářství. Aktivní správou portfolia naplňujeme očekávané cíle. Váha podílu společnosti závisí na přesvědčení týmu. Každý člen pomáhá řídit výběr akcií, přičemž na konečném rozhodnutí se podílí celý team management.

Sektory, z nichž Davos vybírá ty nejlepší investice

Dlouhodobý růst Vaší investice zajistí například
Informační technologie
Komunikační
sektor
Zdravotnictví a Biotechnologie
Nanotechnologie
Energetický
průmysl
Finanční
sektor
Spotřební
sektor
Těžební
průmysl

High Water-Mark Strategy

S našimi klienty pracujeme a chceme pracovat dlouhodobě. Chceme jim dodat ty nejlepší investice. Proto vždy nastavujeme férové podmínky tak, aby byly obě strany spokojené. Sedíme s klienty na jedné straně jednacího stolu a děláme jen ty kroky, které jim přináší prospěch.

Výkonnostní poplatek (tzv. performance fee) počítáme dle tzv. modelu „high-water mark“, který funguje na principu dosahování nových maxim. Fond má právo na podíl na zisku pouze v případě, překoná-li ve výkonnosti svůj předešlý vrchol. Podíl se poté počítá z hodnoty přesahující minulé maximum. V případě, že hodnota klesne pod nejvyšší úroveň, pak se žádný poplatek neúčtuje. Davos Hedge Fund je proto silně motivován ke generování zisků a je na stejné lodi s klientem. Níže je zobrazen graf pro lepší představu.

Nejsme zastánci fixních poplatků účtovaných za všech okolností, tedy i v dobách, kdy se kapitálovým trhům nedaří. Nejlepší investice taková být nesmí. Proto investor fixně platí jen 1,2 % ročně. Hlavní je pro nás výkonnostní poplatek. Nejsme tím pádem odměňováni podle toho, jak velký máme majetek pod správou, ale o kolik ho pro klienty rozmnožíme. Víme, že to je ta správná cesta.

Fund Associates

Stanislav Lendyel

Chief Investment Officer

Je investorem v Davos Hedge Fund. Má 8 let zkušeností s investováním. Předtím, než založil Davos Hedge Fund, působil na manažerských pozicích ve finančních společnostech. Dříve působil, jako hlavní makléř u předního obchodníka s cennými papíry.

Michael Molek

Managing Director

Je investorem v Davos Hedge Fund. Má 14 let zkušeností s investováním. Před založením Davos Hedge Fund, získal dlouholeté zkušenosti na pozici portfolio manager. Dříve působil, jako analytik v renomovaných investičních společnostech.

Naše zásady

Za všech okolností se zaměřujeme na dosažení vynikajícího výkonu s co nejnižším rizikem.

Naši klienti jsou srdcem všeho, co děláme.

Na členy týmu jsou kladeny vysoké nároky. Profesionalita, kvalita práce a nejvyšší standardy morálky a osobní integrity.

Být dobří nám nestačí – ve všem co děláme, se snažíme být na vrcholu a vyhledávat nejlepší investice.

Snažíme se být odlišní a originální ve svém myšlení i chování.

Chceme být skutečně hrdí na výsledky naší práce. Chceme, aby platilo, že Davos Hedge Fund je ta nejlepší investice.

Pro kvalifikované investory a profesionály od 125 000 EUR.
Minimální investice 1 milion Kč

Nebo equivalent EUR / USD

Doporučený investiční horizont je 3 roky
Vstupní poplatek až 5 %
Poplatek za správu 1,2 %
Férový výkonnostní poplatek jen po ziskovém období

Postup spolupráce pro kvalifikované investory a profesionály

01.
Úvodní schůzka
02.
Podpis smlouvy
03.
Zainvestování finančních prostředků
04.
Měsíční reporting
05.
Pravidelná komunikace a osobní setkání
06.
Výroční meeting

(+420) 722-657-150

Fond je zapsán v seznamu

Ochrana & Bezpečnost | česká národní banka čnb logo

Ochrana & Bezpečnost

Při nakládání s penězi není opatrnosti nikdy dost. Když se rozhodnete investovat své vlastní prostředky, měli byste mít jistotu, že jsou uloženy bezpečně a ochráněny na maximum za každé situace. Aby byl Davos Hedge Fund nejlepší investice, klade vysoký důraz na ochranu a bezpečnost.

Obchodní účet Davos Hedge Fund mimo jiné podléhá ochraně amerického samoregulačního orgánu Securities Investor Protection Corporation (SIPC), což zajišťuje maximální pojištění do výše $500 000, z čehož tvoří pojištění hotovosti až $250 000.

Davos Hedge Fund má všechna potřebná povolení pro svou činnost na území České republiky a podléhá regulaci Českou národní bankou (ČNB).

Obchodní účet Davos Hedge Fund je dále zajištěn nadstandardním pojištěním u pojišťovny Lloyd´s do výše 30 milionů USD (pojištění hotovosti až do 0,9 milionu USD) s celkovým maximem 150 milionů USD na pojistnou událost.

Díky těmto způsobům ochrany majetku získávají klienti zajištění splňující ty nejpřísnější kritéria.

  1. Díky SIPC pojištění cenných papírů a hotovosti do $500 000.
  2. Díky britskému garančnímu fondu FSCS pojištění do £50 000.
  3. Dodatečné pojištění každého účtu u Lloyds až do výše $30 000 000.

Jak nás najít?

Vyplňte formulář a my se Vám ozveme

Adresa

Nám. Winstona Churchilla 1800/2
Budova Dům Radost (2. patro)
Praha 3 | Žižkov

Telefon

(+420) 722-657-150

Email

Napište nám email na
nebo klikněte zde

Pro více informací

***Kliknutím na tlačítko "Odeslat" souhlasíte se shromaždovím uvedených kontaktních udajů v souladu s GDPR.***

Společnost Kiwi partners funds s.r.o. spravuje alternativní fond Davos Hedge Fund a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společnosti je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů, ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF. Informace jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Společnost Kiwi partners funds s.r.o. není registrovaným obchodníkem s cennými papíry, investičním zprostředkovatelem, poradcem či makléřem. Jsou-li zmiňovány konkrétní finanční produkty či cenné papíry, jde o uvedení pouze za edukativním účelem. Správce fondu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých investorů. Burzovní obchodování a investování do cenných papírů je rizikové. Rozhodnutí obchodovat na finančních trzích je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Prezentované a cílené výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.